^ Retour en haut
O Sensei Morihei Ueshiba Doshu Kishomaru Doshu Moriteru
O Sensei Morihei Ueshiba et kabuto
Sensei Tamura Nobuyoshi et O Sensei Morihei Ueshiba
Club Sportif Municipal Eaubonne aikido
Aikido tanto jo to

 

 

Galerie 12-11-13 Julien Coup

Aïkido   Julien COUP   le 13 novembre 2012

 

STAGE-AIKIDO-COUP-EAUBONNE-101STAGE-AIKIDO-COUP-EAUBONNE-102