^ Retour en haut
O Sensei Morihei Ueshiba Doshu Kishomaru Doshu Moriteru
O Sensei Morihei Ueshiba et kabuto
Sensei Tamura Nobuyoshi et O Sensei Morihei Ueshiba
Club Sportif Municipal Eaubonne aikido
Aikido tanto jo to

 

 

Shiho nage

 

四方投げ

Shiho nage 

shi

quatre

direction

投げ

Nage

Projection

Projection dans quatre directions

On peut projeter   dans les quatre directions … donc dans toutes les directions

small-shiho-nage 1        small-shiho-nage 2

 

Tachi Waza Aihanmi Katate Dori SHIHO NAGE   

UKE  Richard  CSMEaubonne

{flv}shiho-nage-hhw-rtd{/flv}

 Hanmi Handachi Waza Ryote Dori SHIHO NAGE  

UKE  Arthur  CSMEaubonne

{flv}shiho-nage-nlv{/flv}

les quatre directions : veut dire dans toutes les directions   

UKE   Mathieu Regnault     Dojo Mi Ashi Michi à Nesles la Vallée